Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Night on Earth1."Back in the Good Old World (Gypsy)" (Waits/Kathleen Brennan) – 2:30

2."Los Angeles Mood (Chromium Descensions)" – 2:35 (Instrumental)

3."Los Angeles Theme (Another Private Dick)" – 4:28 (Instrumental)

4."New York Theme (Hey, You Can Have That Heart Attack Outside Buddy)" – 4:03 (Instrumental)

5."New York Mood (New Haircut and a Busted Lip)" – 2:38 (Instrumental)

6."Baby, I'm Not a Baby Anymore (Beatrice Theme)" – 1:58 (Instrumental)

7."Good Old World (Waltz)" – 2:46

8."Carnival (Brunello Del Montalcino)" – 3:05 (Instrumental)

9."On the Other Side of the World" (Waits/Brennan) – 5:19

10."Good Old World (Gypsy Instrumental)" – 2:19

11."Paris Mood (Un De Fromage)" – 2:38 (Instrumental)

12."Dragging a Dead Priest" – 4:00 (Instrumental)

13."Helsinki Mood" – 4:10 (Instrumental)

14."Carnival Bob's Confession" – 2:17 (Instrumental)

15."Good Old World (Waltz)" (Waits/Brennan) – 3:56

16."On the Other Side of the World" – 3:59 (Instrumental)

Δεν υπάρχουν σχόλια: