Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

από εκεί. . . από εδώ. . .


Στα Οινοπνεύματα Αντιλογίας θα δημοσιεύονται στίχοι και διηγήματα. Το ημερολόι θα δέχεται άλλου είδους ανταποκρίσεις. Η απολογία συνεχίζεται.


Δεν υπάρχουν σχόλια: