Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

δημοτικοφανές ;μισή αλήθεια η ομορφιά
η άλλη μισή φαρμάκι
Δεν υπάρχουν σχόλια: