Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

του Ντίνου- ένα λευκό δωμάτιο, σαν τα κελιά στις πολιτισμένες χώρες. . .και μαυρούκες να πηγαίνουν και να έρχονται. . . γυμνές. . .χωρίς απαιτήσεις. . .χωρίς αισθήματα.

- Ας μην μιλάμε για ποίηση.