Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Blow Wind Blow,take me away. . .
. . . you gotta take me on into the night
take me on into the night. . .


Δεν υπάρχουν σχόλια: