Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Παστρικες Δουλείες
πλυνε καλά
τη λευκή σημαία
για να μην μπερδευτούν
αυτοί
που θα 'ρθούν
να μας σφάξουν.Νοικοκύρη Μου


Δεν υπάρχουν σχόλια: