Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

με τον Ποιητή΄΄ Έγγραφο 41593/26-5-8

Ανακοινούμεν υμίν οτι δια Διατάγματος εκδοθέντος τη 26 Απριλίου ε.ε. προτάσει του επι της Υγιεινής κλπ. Υπουργού και μετ΄ απόφασιν του Δ.Συμβουλίου και δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμ. 80 της 24 Μαίου ε.ε. ( τ.Γ΄) ΦΕΚ μετετετήθετε εκ της Κεντρικής Υπηρεσίας εις την Νομαρχ. Πρεβέζης
. . . . . . . ''
απο το βιβλίο της Γεωργιας Δάλκου Κωνσταντίνος Γεωργίου Καρυωτάκης
Δημόσιος υπάλληλος εξ Αθηνών,
μετατεθείς εις Πρέβεζαν εσχάτως. . .

Δεν υπάρχουν σχόλια: