Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

μ.


όλος ο κόσμος τους
αέρας κρουστά και κρέας.



Δεν υπάρχουν σχόλια: